Krekels Verf


  
 
 

Egaal dekkende buitenbeits op basis van alkydolie  

DEMIDEKK OLJETÄCKFARG is een uitstekende weers- en waterbestendige Dekkende buitenbeits op basis van alkydolie. 

- Laat zich gemakkelijk verwerken. 

- Uitstekende indringing in de onbehandelde ondergrond. 

- Zorgt voor een perfecte hechting.  

Wit en vele duizenden kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem 

1 en 3 liter

Type                                       Thixotrope dekkende alkydbeits

Viscositeit                                220 cP

Soortelijk gewicht                     1,22 g/cm³

Vlampunt                                > 62°C

Droging bij 23°C / 50% RV       De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.

Stofdroog                               Na circa 8 uur

Overschilderbaar                      Na minimaal uur 24 to 48 uur

Opslag                                   Vorstvrij opslaan en transporteren 

Verbruik                                 5-8 m² per liter (poreus hout) 10-12 m² per liter (normaal hout)

Aanbevolen natte laagdikte       Circa 50 micrometer per laag

Aanbevolen droge laagdikte      Circa 110 micrometer per laag

Applicatie methoden                Kwast, roller of spuit

Verdunning                            Als primer te verdunnen minimaal 10% en maximaal 15 % met                                            (minimaal 48 uur laten uitdampen): terpentine

Houtvochtigheid                     Maximaal 18%

Verwerkingstemperatuur            Niet beneden 5°C

Airless-spuit

Nozzle                                  0,015” – 0.018”

Spuithoek                             65 - 80°

Nozzle druk                           150-180 bar   

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon en droog zijn. Ondergrond eerst ontvetten met PINGO CLEANER of JOTUN KRAFTVASK, schuren en stofvrij maken. Ondergronden die behandeld zijn met lijnzaad olie of producten waar lijnzaad olie bevat, helemaal schrapen tot aan het kale hout voordat er geschilderd gaat worden, dit om blaasvorming te voorkomen. Als de ondergrond is aangetast door fungiciden, schimmel of algen eerst schoonmaken met het daarvoor geschikte product en goed nawassen met schoon leiding water.

Afwerking

Eerste laag (op kaal hout) minimaal 10 % en maximaal 15 % verdunnen met terpentine. Maximaal 48 uur laten uitdampen alvorens de tweede/derde onverdunde laag DEMIDEKK OLJETÄCKFARG aan te brengen. De primerlaag mag niet meer kleven. Zeer geschikt om als primer aan te brengen op kale zuigende (hongerige) houtstructuren in de gekozen eindkleur. Na voldoende droging ook af te werken met één of twee lagen JOTUN OPTIMAL. DEMIDEKK OLJETÄCKFARG is ook toepasbaar op ondergronden die zijn behandeld met VISIR, TREBITT TRANSPARANT of andere transparante of dekkende beitsen.  

- Damp/spuitnevel niet inademen. 

- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen. 

- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. 

- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen. 

- Buiten bereik van kinderen bewaren. 

- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.