Krekels Verf


  
 
 

Transparante impregnering/houtstabilisator voor buiten

TREBITT OLJEBEIS is een halfthixotrope, transparante impregnering/ houtstabilisator voor buiten gebaseerd op alkydhars, talolie en Chinese houtolie. De uitstekende indringing in de ondergrond zorgt voor een goede hechting. TREBITT OLJEBEIS kan toegepast worden op nieuw, voorheen gebeitst of geïmpregneerd hout en is uitstekend geschikt voor poreuze, ‘hongerige’ ondergronden of verweerde oppervlakken. TREBITT OLJEBEIS kan tevens toegepast worden als compleet beitssysteem.  

- Is door zijn samenstelling en hoge vaste stofgehalte zeer waterafstotend. 

- Heeft uitstekende kwaliteiten om te impregneren en geeft poreuze oppervlakken hierdoor een effectieve bescherming tegen houtrot, schimmels en zwam. 

- Leverbaar in vele kleuren.

Vele transparante kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem. TREBITT OLJEBEIS kleurloos is niet geschikt voor buiten.  

0,75, 3 en 10 liter

Type                                       Transparante impregnering/houtstabilisator voor buiten.

Viscositeit                                40 cP (Methode ISO 2884 - 1974)

Soortelijk gewicht                     0,87 – 0,92 g/cm³

Vlampunt                                > 62°

Droging bij 23°C / 50% RV       De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.

Stofdroog                                Na circa 12 uur

Overschilderbaar                       Na circa 24 uur

Opslag                                    Vorstvrij opslaan en transporteren  

Verbruik                                  6 - 9 m² per liter (afhankelijk van de ondergrond)

Aanbevolen natte laagdikte        Circa 90 micrometer per laag

Aanbevolen droge laagdikte       Circa 35 micrometer per laag

Applicatie methoden                 Kwast, roller of verfspuit

Verdunning                             Terpentine

Houtvochtigheid                      Maximaal 18%

Verwerkingstemperatuur             Alle temperaturen

Airless-spuit

Nozzle                                    0,015”

Spuithoek                               65 - 80°

Nozzle druk                            Minimaal 150 bar 

Voorbereiding

– Het oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn.

– Vuil, stof en was vooraf verwijderen, zonodig door wassen. Hierna het geheel schuren.

– Eventuele schimmels, alg en mos afwassen met een afdoende middel. Hierna ruim naspoelen met water en laten drogen.

– Wanneer het oppervlak is aangetast, dient dit hersteld te worden door middel van schuren of het gebruik van een koperdraadborstel. Bij transparante

– Verflagen die sterk aangetast zijn, wordt aanbevolen deze te verwijderen door middel van afbranden/föhnen of afbijten.

– Overmatige hars vooraf verwijderen.

– Oppervlaktehars hoeft niet geïsoleerd te worden. De aanwezigheid van hars in bepaalde houtsoorten is een natuurlijke proces en is nagenoeg niet te

– bestrijden. TREBITT OLJEBEIS heeft het voordeel dat het de hars de gelegenheid geeft uit te zweten zonder dat de film wordt aangetast.

– Voorheen gebeitste ondergronden dienen wel vrij te zijn van uitzwetend hars, losse beitsdeeltjes, aangetaste of verweerde vulmiddelen.

– Nieuw timmerwerk dat meer dan zes weken onbehandeld aan de buitenlucht is blootgesteld geweest, dient grondig gereinigd te worden door middel van schuren of het gebruik van een koperdraadborstel. Ditzelfde geldt voor timmerwerk waarvan de oude beschermende laag slecht of verweerd is.

– Zonodig scheuren en gaten repareren met een goede acrylaat- of polyurethaankit. NOOIT SILICONENKIT TOEPASSEN.

– Waar nodig de houtwerken vooraf conserveren volgens de geldende KOMO normen.

Om het beste resultaat te bereiken, dient nieuw hout zo spoedig mogelijk behandeld te worden. Daarom mag hout nooit langer dan circa zes weken onbehandeld aan de buitenlucht blootgesteld zijn.

Afwerking

– Nadat bovengenoemde voorbehandeling is uitgevoerd één laag TREBITT OLJEBEIS aanbrengen op nieuwe, kale en geïmpregneerde houtwerken. Kops hout één- of tweemaal extra behandelen. Eerste laag op kaal hout altijd 10 à 15% verdunnen.

– Bij kwasten, harsrijk timmerwerk, zeer sterk zuigende en verweerde houtwerken vooraf twee lagen TREBITT OLJEBEIS toepassen.

– Houtsoorten welke kunnen ‘uitbloeden’, isoleren met twee lagen TREBITT OLJEBEIS.

– TREBITT OLJEBEIS kan hierna worden afgewerkt met DEMIDEKK STRUKTURLASYR of DEMIDEKK ULTIMATE TÄCKFARG/HELLMAT/VINDU.

– Indien men TREBITT OLJEBEIS als een compleet beitssysteem wil toepassen, dient men na de voorbehandeling twee lagen aan te brengen.

– De binnenzijde van buitenhoutwerken, ramen, kozijnen en deuren afwerken met één of twee lagen van een afsluitend systeem.  

Onderhoud

Indien TREBITT OLJEBEIS als compleet beitssysteem wordt toegepast, het oppervlak behandelen zoals omschreven bij de voorbehandeling. Hierna één of twee lagen TREBITT OLJEBEIS aanbrengen. Het verdient aanbeveling het oppervlak éénmaal per jaar te wassen met een combinatie van JOTUN HUSVASK met water. 

- Damp/spuitnevel niet inademen. 

- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen. 

- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. 

- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen. 

- TREBITT OLJEBEIS is ontvlambaar. 

- Buiten bereik van kinderen bewaren. 

- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.