Krekels Verf


  
 
 

Watergedragen transparante hout behandeling.

Trebitt Superbeis is een watergedragen transparante houtbehandeling voor buiten, welke gebaseerd is op een unieke combinatie van alkyd en acrylaat en is versterkt met UV blokkerende componenten. Dit geeft een betere bescherming dan andere transparante producten. Trebitt Superbeis is milieuvriendelijk en heeft een laag VOS gehalte. Trebitt Superbeis kan worden gebruikt op nieuw houtwerk, geperst, geïmpregneerd en reeds behandeld hout. Trebitt Superbeis bevat bestanddelen tegen schimmelgroei. Trebitt Superbeis heeft een goede vloeiing en droogt snel. Gebruik als primer op nieuw hout Visir Oljegrunning Klar.

......

Vele transparante kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.

1, 3 en 10 liter

Type                                            Alkyd/Acrylaat

Viscositeit                                    75 - 85 cP

Soortelijk gewicht                         1,05 g/cm³

Droging bij 23°C / 50% RV             De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.

Stofdroog                                     Na circa 2 uur

Droogtijd tussen de lagen                Na circa 8 uur

Opslag                                         Vorstvrij opslaan en transporteren

Verbruik                                 Grof gezaagd hout: 7-9 m² per liter

                                            Normaal gezaagd hout:13-15 m² per liter

Aanbevolen natte laagdikte        Circa 90 micrometer per laag

Aanbevolen droge laagdikte        Circa 35 micrometer per laag

Applicatie methoden                  Kwast, roller of verfspuit

Verdunning                             Niet verdunnen

Airless-spuit

Nozzle                                     0,015”

Spuithoek                                65 - 80°

Nozzle druk                             150-180 bar

Voorbereiding

Ondergronden moeten schoon en droog zijn voordat er behandeld wordt. Voor de beste hechting moeten glanzende ondergronden mat worden geschuurd. Hout eerder behandeld met een lijzaadolie moet helemaal worden kaal geborsteld omdat dit blaren kan veroorzaken. Kwast helemaal over de lengte van hout om vergeten plekken te voorkomen.

Nieuw hout

Voor of meteen na installatie voorbehandelen met Visir Oljegrunning Klar met een kwast. Alle kopse kanten behandelen met 3-4 lagen nat in nat. Het voorbehandelde hout moet binnen drie maanden afgewerkt worden met het product naar uw keuze.

Behandeld hout

Ondergrond goed reinigen met Pingo Cleaner en nawassen met schoon leidingwater, alle stof en losse delen verwijderen. Ondergronden met schimmelgroei moeten worden schoongemaakt met een schimmelwerend middel. Eerder transparant geschilderd hout: Na het wassen en schoonborstelen, breng één laag Visir Oljegrunning Klar primer aan op de kale delen en poreuze ondergronden afwerken met 1-2 lagen Trebitt Superbeis.

Gebruik

Trebitt Superbeis is speciaal ontwikkeld voor grof gezaagd hout. Breng het goed verdeeld aan op 1-2 platen tegelijk. Werk regelmatig en voorkom vlekken op de nog niet behandelende onderdelen. Gebruik verwerkingsgereedschap speciaal ontwikkeld voor watergedragen producten. Nieuw houtwerk: Behandel het voor of direct na installatie van het hout. Voorbehandeld hout met 2 lagen Trebitt Superbeis behandelen en 3 lagen op kaal hout. Als het nodig is dan is het mogelijk om de laatste laag uit te stellen tot langer dan een jaar. Onbehandeld hout dat heeft opengestaan voor langer dan 4-6 weken eerst wassen en schoon schrobben.

Eerder transparant behandeld hout

1-2 lagen Trebitt Superbeis. Als het weer in hout zit, is er een dekkend verfsysteem aan te raden.

- Damp/spuitnevel niet inademen.

- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.

- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.  

- Buiten bereik van kinderen bewaren.