Krekels Verf


  
 
 

Dekkende vloerverf voor binnen en buiten

OXAN FLOORPAINT is een slijtvaste één-component vloerverf op basis van synthetische harsen en polyurethaan. OXAN FLOORPAINT geeft een naadloze slijtvaste coating die zowel binnen als buiten toegepast kan worden op betonen cementvloeren, houten vloeren en wanden. OXAN FLOORPAINT is geschikt voor vloeren die gemiddeld belast worden zoals o.a. fabrieksvloeren, showrooms, kelders, balkons, magazijnvloeren, galerijen, archieven, hobbyruimten, laboratoriumvloeren en expositieruimten. OXAN FLOORPAINT is tevens geschikt voor het toepassen van decoratieve verftechnieken op vloeren, zoals bijvoorbeeld sjabloneren of het maken van blokkenpatronen. OXAN FLOORPAINT is niet weekmakerbestendig.

Geeft een perfecte slijtvaste afwerking voor jaren 

Goed bestand tegen lichte chemicaliën en normale reinigingsmiddelen. Een resistentielijst is op aanvraag verkrijgbaar 

Eenvoudig aan te brengen 

Geeft een goed te onderhouden vloer

 Leverbaar in duizenden kleuren.

Vele duizenden kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.

3 en 10 liter

Type Stijlvaste dekkende vloercoating voor binnen en buiten.

Viscositeit 350 cP (ISO 2884 - 1974)

Soortelijk gewicht 0,90 – 1,10 g/cm³

Vaste stofgehalte in volume 45%

Vaste stofgehalte in gewicht 61%

Vlampunt > 35°C

Aanbevolen droge laagdikte 40 - 50 micrometer per laag

Aanbevolen natte laagdikte 90 - 110 micrometer per laag

Droging bij 23°C / 50% RV De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.

Stofdroog Na circa 4 uur

Overschilderbaar Na circa 12 uur

Doorgehard Na circa 24 uur

Opslag Niet vorstgevoelig

Verbruik 5 - 12 m2 per liter

Applicatie methoden Kwast, roller of verfspuit

Verdunning Terpentine

Beton- of cementvochtigheid Maximaal 3%

Houtvochtigheid Maximaal 18%

Verwerkingstemperatuur Niet beneden 5°

Airless-spuit

Nozzle 0,018” – 0,021”

Spuithoek 65 - 80°

Nozzle druk Minimaal 150 bar  

Voorbehandeling beton- en cementdekvloeren en houten vloeren 

Alle voorkomende vloeren, met uitzondering van houten vloeren, dienen op folie te zijn gestort.  Beton- en cementdekvloeren dienen vier tot zes weken oud te zijn voordat met de behandeling wordt gestart.  Beton- en cementdekvloeren kunnen op vocht getest worden door op een aantal plaatsen een vierkante meter plastic folie luchtdicht af te plakken. Na 48 uur dient het plastic folie en de vloer nog droog te zijn. Als dit het geval is, is de vloer geschikt om te behandelen. Indien er vocht op de vloer en onder het plastic folie aanwezig is, kan de vloer nog niet behandeld worden. Vocht vanuit de ondergrond kan de hechting van de coating namelijk negatief beïnvloeden.

Voorbehandeling beton- en cementdekvloeren en houten vloeren 

Vloeren welke met een curing compound afgewerkt zijn, dienen te allen tijde vooraf gestraald te worden.  Het oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn en vrij van losse, oude verflagen.  Vuil, stof en was vooraf verwijderen door wassen met water en PINGO CLEANER, volgens voorschrift. Houten vloeren tevens droog schuren. Reeds eerder geschilderde beton- en cementdekvloeren reinigen met water en PINGO CLEANER in combinatie met schoon scherp rivierzand of een schuurmachine.  De vloer hierna goed naspoelen met schoon water, het residu opnemen met een waterstofzuiger en laten drogen.  Nieuwe en onbehandelde cementdekvloeren en anhydriet vloeren mechanisch schuren en hierna stofvrij maken.  Eventuele straalpatronen in het beton kunnen enigszins zichtbaar blijven in de eindlaag.

Afwerking van beton- en cementdekvloeren 

De eerste laag OXAN FLOORPAINT verdunnen met 40 - 60 % terpentine.  De tweede en eventueel derde laag onverdund aanbrengen.  Indien een anti-slip afwerking gewenst is, dienen drie lagen OXAN FLOORPAINT te worden toegepast. In de tweede laag vuurgedroogd kwartszand gelijkmatig instrooien. Na droging het overtollige zand wegvegen en de derde laag aanbrengen.

 Damp/spuitnevel niet inademen.

Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.  Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen. 

Buiten bereik van kinderen bewaren. 

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.