Klachten

Heb je een klacht over een product of de service van onze webshop, dan kun je deze klacht indienen via info@krekelsverf.nl. Je ontvangt vervolgens zo snel mogelijk een antwoord. Normaal gesproken binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van je klacht.

In het geval dat de verwerking van je klacht langer duurt, ontvangt je binnen een termijn van 14 dagen een bevestiging van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.